วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เลนส์เว้า

เลนส์เว้า
เลนส์เว้า (concave lens) คือ เลนส์ที่มีผิวโค้งเข้าด้านใน มีขอบหนา และตรงกลางบาง แสงที่ผ่านเลนส์เว้าจะกระจายออก เลนส์เว้านำมาใช้ในกล้องโทรทรรศน์, กล้องจุลทรรศน์ และแว่นตา สำหรับในแว่นตานั้น เลนส์เว้าช่วยปรับสายตาสำหรับคนสายตา

เลนส์เว้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1.เลนส์เว้า 2 ด้าน

2.เสนส์เว้าแกมนูน

3.เสนส์เว้าแกมระนาบ

ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเมื่อแสงส่องผ่านเลนส์เว้ารังสีหักเหของแสงจะกระจายออก ดังรูป

รูปแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆ

การหาชนิดและตำแหน่งของภาพจากวิธีการคำนวณการหาตำแหน่งภาพที่ผ่านมาใช้วิธีเขียนแผนภาพของรังสี ยังมีอีกวิธีที่ใช้หาตำแหน่งภาพคือ วิธีคำนวณ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้สูตรการคำนวณ =เมื่อ m คือ กำลังขยายของเลนส์I คือ ขนาดหรือความสูงของภาพ O คือ ขนาดหรือความสูงของวัตถุ
ในการคำนวณหาตำแหน่งและชนิดของภาพจะต้องมีการกำหนดเครื่องหมาย 1 และ 2 สำหรับปริมาณต่างๆ ในสมการดังนี้1. s มีเครื่องหมาย + ถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนส์ และ s มีเครื่องหมาย - ถ้าวัตถุอยู่หลังเลนส์2. s' มีเครื่องหมาย + ถ้าวัตถุอยู่หลังเลนส์ และ s' มีเครื่องหมาย - ถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนส์3. f ของเลนส์นูนมีเครื่องหมาย + และ f ของเลนส์เว้ามีเครื่องหมาย -

ตัวอย่างที่ 2 วางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด และที่ตำแหน่งใด7 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกสีสวยสดใสมาก...แจ่มจริงๆ...ตื่นๆ...มีเรื่องแล้ว

  ตอบลบ
 2. กะดีนะ......เนื้อหาครบดี..........Very Nice

  ตอบลบ
 3. สวยจังเลย
  เหมือนคนทำเลย

  ตอบลบ
 4. ดีดีนะ


  สวยดีอ่า


  ไปแระ

  แช่มช้อย

  ตอบลบ
 5. สวยม๊ากๆ


  ผลงานไม่ใช่คนทำ

  ตอบลบ